FIAT-ALLIS 菲亚特阿里斯


适用于FIAT-ALLIS 菲亚特阿里斯挖掘机斗齿:


FE12 LC, FE12L, FE12R, FE12RM, FE14, FE16, FE18, FE18 LC, FE18R, FE18RM, FE20, FE20 HD, FE20 LC, FE24, FE28, FE28 HD, FE28 LC, FE40L, FE40L, FE45, FH120, FH200, FH220, FH400, FX140, FX140 LC, FX150 LC, FX200, FX200 LC, FX220 LC, FX240 LC, FX250 LC, FX270 LC, FX300 LC, FX310 LC, FX350 LC, FX480 LC, FX600 LC


适用于FIAT-ALLIS 菲亚特阿里斯装载机斗齿:


FL10C, FL10E, FL145, FL14C, FL14D, FL14E, FL175, FL4L, FL5, FL5B, FL7, FL7B, FL9, FR10, FR100, FR10B, FR10C, FR11, FR12, FR120, FR120.2, FR12B, FR130.2, FR140, FR140.2, FR15, FR15B, FR160.2, FR180, FR180.2, FR20, FR20B, FR220, FR220.2, FR30, FR35, FR70, FR7B, FR7C, FR9, FR90, FR90PL, FR9B, FR9C, FR9CPL, FT110, FW110, FW130, FW60, FW80, FW90


欲了解详情及询价,请联系 :13548008780(吴经理)